Medienspiegel

 

 

MEDIENSPIEGEL

 

Eva Heydeck, menadżer d/s edukacji Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce, oferuje od maja 2011 r. warsztat na temat "Dyskusje medialne dla młodzieży w wieku od 15 do 22 lat".


Co się za tym ukrywa? Uczestnicy spotykają się co miesiąc na około godzinę w Opolu, by dyskutować na aktualny temat, który jest szczegółowo ukazywany w niemieckojęzycznych mediach. Poprzez warsztaty poszerzane będą różne horyzonty uczestników, m.in. nabywanie nowego słownictwa, umiejętność debatowania i wyrażania własnego zdania. Można zapoznać się także funkcjonowaniem niemieckich środków masowego przekazu.

Liczba uczestników jest ograniczona do 10 osób na grupę. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) oraz zainteresowanie niemieckimi mediami.

Pełna notka informacyjna znajduje się w pliku PDF.  

 

Rusza VI Edycja projektu "Kuźnia Młodych Liderów"!!!


 

Rusza VI Edycja projektu "Kuźnia Młodych Liderów"!!!

 

Projekt "Kuźnia Młodych Liderów" organizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, skierowany jest do młodzieży MN w wieku od 18 - 30 lat. Na projekt składa się: cykl dwudniowych spotkań seminaryjnych oraz warsztatowych w okresie od kwietnia do października 2011 r. z udziałem ekspertów, polityków, liderów mniejszości niemieckiej, podczas których młodzież poznaje m.in. historię Mniejszości Niemieckiej i stosunków polsko-niemieckich, zasady funkcjonowania systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego, działalność Mniejszości Niemieckiej w Polsce, zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, zdobywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, wystąpień publicznych, zarządzania organizacjami pozarządowymi i projektami realizowanymi przez tego typu instytucje. Zakończeniem projektu będzie podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Podróż studyjna ma na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy.

Czytaj więcej...